JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB OÜ  
 

 
Avaleht
Tutvutus
Teenused:
     Mõõtmised
     Arvutused
Termograafia
Kontakt

 


TUTVUSTUS

FIRMA TEGEVUSVALDKOND:

 • ehitusfüüsika alased konsultatsioonid
 • uurimis-mõõtmistööd
  • piirdetarindite külmasildade ja soojalekete avastamine – TERMOGRAFEERIMINE

  • hoonete (ruumide) õhutiheduse mõõtmine

  • õhulekete avastamine piirdetarindites

  • sisekliima (temperatuur, õhu suhteline niiskus, CO2, õhu liikumise kiirus) mõõtmine

  • piirdetarindite soojajuhtivuse mõõtmine

  • mürataseme mõõtmine

 • arvutused

  • piirdetarindite soojapidavus, külmasillad ja niiskusreziim

  • hoonete soojatarve

  • uute ja renoveeritavate hoonete projekteerimisel piirdetarindite majanduslikult otstarbekohase soojustuse arvutamine

 

Teostatud tööde analüüsi alusel anname hinnangu hoone soojafüüsikalistele omadustele ja nende vastavusele ehitusnormidele.

 

OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB poolt on väljatöötatud alljärgnevad normdokumendid ja arvutusjuhised Keskonnaministeeriumi ja Majandusministeeriumi tellimusel.

 

Normdok.

Pealkiri

Avaldatud

EPN 12.1

Hoone piirdetarindi soojajuhtivuse arvutusjuhis

Eesti Ehitusteave

(eelnõu)

 

ET-1 0404-0129

 

 

aprill 1996

EVS724:1996

Ehitusmaterjalide ja toodete soojaerijuhtivuse määramine, kontroll, katsemeetodid ja seadmed

Eesti Standardiamet

september 1996

EPN 12.2

Sisekliima

Eesti Ehitusteave

(eelnõu)

 

ET-1 0110-0207

 

 

september 1997

Arvutusjuhis

Hoone piirdetarindi majanduslikult optimaalse soojajuhtivuse arvutusjuhis

Eesti Ehitusteave

ET-2 0404-0231

detsember 1998

Soovituslikud juhised

Hoone piirdetarindite normsoojajuhtivused

Eesti Ehitusreeglite Nõukogu protokoll

08. jaanuar 1999. a

Teatmik

Eesti kliima teatmik ehitajatele

Eesti Ehitusteave

ET-2 0102-0329

mai 2000

EPN 12.3

Radooniohutu hoone projekteerimine

Eesti Ehitusteave

ET-1 0110-0344

september 2000